Získejte dodatečnou slevu Chci získat slevový kód
0
Dnů
:
0
Hodin
:
0
Minut
:
0
Vteřin
  • Bezplatné doručení
  • 120 dní na výměnu či vrácení zboží
  • Bezplatná změna velikosti
  • SAVICKI Care+®
  • Bezplatné vyhotovení rytiny

Ochrana osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak společnost Savicki 1976 sp. z o.o., Gorzowska 2a, 65-127 Zielona Góra, DIČ (DPH): PL9731046027 nakládá s osobními údaji, které sbírá on-line od uživatelů internetového obchodu Savicki, na doméně savicki.cz(dále jen Internetový Obchod) a zpracovává je prostřednictvím webové stránky savicki.cz (dále jen Webová stránka). Společnost Savicki 1976 sp. z o.o., Gorzowska 2a, 65-127 Zielona Góra, DIČ (DPH): PL9731046027 předsevzala veškerá nezbytná a vhodná technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti a důvěrnost vašich osobních údajů a systematicky analyzuje a upravuje tyto činnosti, dle právní změn nebo nových technologických řešení.

Jaké informace jsou shromažďovány automaticky při návštěvě webových stránek internetového obchodu Savicki.cz?

Pokud na našich webových stránkách nevyplníte formulář objednávky nebo nás přímo nekontaktujete e-mailem, identifikační údaje o Vaší osobě tj. jméno, adresa, telefonní číslo, apod. neshromažďujeme. Při návštěvě našich webových stránek však automaticky shromažďujeme určité neosobní informace uvedené v souborech cookies prohlížeče použitím dostupných internetových technologii včetně „session cookies“, „trvalých cookies“ a „webových majáků“. Cookies jsou malé textové soubory, které webová stránka umístí do cookie souboru Vašeho webového prohlížeče a které umožní webové stránce zapamatovat si informace o Vás a Vašich volbách. Cookies jsou používány, aby zlepšovat webové stránky tak, aby Vám poskytovaly pouze nejlepší informace a služby během návštěvy v internetovým obchodě a nakupování np. pro uložení provedených Vámi nákupů. Internetový obchod savicki.cz využívá 2 typy souborů cookies: Session cookies, které jsou po ukončení užívání webových stránek automaticky vymazány z paměti zařízení a Trvalé soubory cookies, které jsou ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče a zůstávají tam po určitou dobu nebo dokud nejsou smazány uživatelem. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil na počítač, jako je heslo nebo přihlašovací jméno. Tím je používání webových stránek rychlejší a jednodušší. Kdykoliv můžete cookies omezit, zablokovat nebo vymazat. Lze k tomu použít Váš prohlížeč. V případě problémů, doporučujeme použít funkci nápovědy ve Vašem prohlížeči. Cookies externích subjektů/ třetích stran/ reklamních sítí – umožňují přizpůsobit zobrazení a obsah webové stránky preferencím uživatele během jeho nákupu v obchodě (Google Analytycs, Google Adwords, AdPilot). Kromě souboru cookies internetový obchod shromažďuje údaje zaznamenávané v protokolech webového serveru. Protokolovací soubory obsahují m.j.: IP adresu (internetovou protokolovací adresu) přístupového počítače, typ prohlížeče, název načtené stránky, datum a čas načtení, URL stránky, ze které jste přešli na načtenou stránku, množství přenesených dat, stavové hlášení, zda bylo načtení úspěšné, Session Cookies; Některé podstránky mohou obsahovat navíc elektronické obrázky známé jako webové majáky (web beacons). Kromě výše uvedených informaci (IP adresa apod.) webové majáky nám rovněž poskytují více informací o e-mailech, které odesíláme (o tom, zda jste přijali, otevřeli nebo využili e-mail, který jste se od nás rozhodli přijmout), pomáhají určit klíčová slova vyhledávání, podle kterých se návštěvníci dostanou na naši webovou stránku, a názvy domén webových stránek, které na nás odkazují. Tyto údaje využíváme anonymně pouze ke statistickým účelům a k vyhodnocení účinnosti našich reklam a našeho webu Tyto informace budou ukládány a používány za účelem shromažďování obecných a anonymních statických údajů prostřednictvím analytických nástrojů. Internetový obchod provozovaný prodávajícím pod doménou savicki.cz využívá službu Google Analytics. Tato aplikace zajišťuje, že nebude vytvořeno žádné spojení s výše uvedenými cookies. Společnost Google nás zavazuje k uveřejnění následujícího prohlášení:

Tyto webové stránky používají aplikaci Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc. (“Google“). Google Analytics používá tzv. “cookies“, textové soubory, které se ukládají do paměti Vašeho počítače a které umožňují analýzu Vašeho využití daných webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o Vašem využití těchto stránek jsou zpravidla přeneseny na server Google v USA a tam uloženy. Aktivací anonymizace IP na těchto webových stránkách ovšem Google Vaši IP adresu v rámci členských zemí Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru předtím zkrátí. Pouze ve výjimečných případech bude na server Google v USA přenesena plná IP adresa a až tam bude zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek použije Google tyto informace k vyhodnocení Vašeho využití stránek, pro účely vypracování zpráv o aktivitách webových stránek a pro poskytování dalších služeb spojených s využíváním webových stránek a internetu provozovateli webových stránek. IP adresa, zprostředkovaná Vaším prohlížečem v souvislosti s aplikací Google Analytics, nebude propojena s jinými údaji společnosti Google. Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru Vašeho prohlížeče; upozorňujeme Vás však na to, že v takovém případě eventuálně nebudete moci využívat veškeré funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Kromě toho můžete zaznamenávání údajů vygenerovaných souborem cookie o Vašem využití webových stránek (včetně Vaší IP adresy) pro Google a zpracování těchto informací společností Google zablokovat tím, že si stáhnete a nainstalujete plug-in prohlížeče, který je k dispozici na následujícím linku. Aktuální link je http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cz

Cizí obsahy na stránkách, k nimž se lze dostat prostřednictvím odkazů z těchto internetových stránek, si společnost Savicki 1976 sp. z o.o., Gorzowska 2a, 65-127 Zielona Góra, DIČ (DPH): PL9731046027 nepřivlastňuje a nenese za ně žádnou zodpovědnost. Od nepřípustných nebo dvojznačných obsahů se společnost Savicki 1976 sp. z o.o., Gorzowska 2a, 65-127 Zielona Góra, DIČ (DPH): PL9731046027 výslovně distancuje. Internetový obchod shromažďuje data těch Zákazníků (jako nick, přezdívka, apod.), kteří dobrovolně vkládají hodnocení produktů na stránky internetového obchodu. Údaje shromážděné automaticky mohou být použity pro analýzy chování uživatelů na webových stránkách internetového obchodu, ke shromažďovaní demografických informaci o zákaznících, k přizpůsobení obsahu webových stránek internetového obchodu. Údaje shromážděné automaticky od zákazníků vkládajících komentáře k produktům, stejně jako vložené komentáře mohou být použity pro marketingové a propagační účely Internetového Obchodu a propagaci nabídky jeho produktů. Jaká data jsou shromažďovány při registraci a pří nakupování? Osobní údaje poskytnuté prostřednictvím těchto stránek a jiných forem komunikace budou prodávajícím zpracovávány a uchovávány.

Internetový obchod shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje:

1. jméno a příjmení,
2. adresu,
3. korespondenční adresa, pokud se liší od adresy trvalého bydliště, dodací adresu,
4. e-mailovou adresu,
5. telefonní číslo nebo číslo mobilního telefonu.

Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, avšak nezbytné pro registraci a nákupy v rozhraní webu.
Zákazník může sám kdykoliv provádět evidenční změny údajů zavedených do systému Internetového Obchodu.

Zákazník, který má vytvořený účet v internetovém obchodě, může kdykoli požádat zákaznické oddělení o jeho odstranění. Zrušení účtu je nevratné a znamená odstranění veškerých dat zákazníka. Obnova tohoto účtu nebude možná.

Marketing Internetového obchodu

Přihlášením se pro odběr newsletteru vyjadřujete svůj souhlas s tím, že Váše e-mailova adresa bude použita pro reklamní a marketingové účely internetového obchodu zaměřené na podporu prodeje jeho vlastních produktů a šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky (tj. e-mailem nebo prostřednictvím sms). Svůj souhlas pro uložení Vaší e-mailové adresy a s využíváním této adresy k zasílání elektronického newsletteru a zmíněných informací můžete samozřejmě kdykoli zrušit (pro odhlášení se z newsletteru naleznete na konci každého newsletteru příslušný odkaz).

Internetový obchod může předat vaše osobní údaje dopravní společnosti GLS případně dalším subjektům, za účelem užití takových osobních údajů k doručování zásilek od Savicki.cz, tedy k plnění smlouvy. Kromě toho, vámi poskytnuté informace mohou být sděleny příslušným orgánům veřejné správy, vyžadují-li to příslušné právní předpisy.

Technické prostředky a Vaše povinnosti

Obchod vynakládá veškeré možné úsilí a přijímá veškerá nezbytná opatření k ochraně osobních údajů a zabezpečení dat svých Zákazníků. Poskytujeme všestranné zabezpečené spojení se serverem, ochranu webových stránek, zejména zabezpečení pomocí SSL certifikátu. Všechny provedené elektronické platby, pokud zvolíte tuto formu úhrady, jsou šifrovány. Naše opatření se mohou ukázat nedostatečná, pokud Uživatel sám nebude dodržovat bezpečnostní pravidla. Uživatelské jméno a heslo je Uživatel povinen uchovávat v bezpečí a nesdělovat je třetím osobám. Důležité: tyto informace po Vás nebudeme požadovat, s výjimkou přihlášení se na uživatelský účet v eshopu. Pokud už uživatelský účet nepotřebujete, odhlaste se a zavřete okno prohlížeče.

Bezpečné nákupy SSL

Z obavy o důvěrnost dat používáme certifikát SSL (Secure Socket Layer v3). Certifikát SSL je zabezpečení, které umožňuje kódování dat přenášených mezi klientem a obchodem. Je to záruka, že třetí osoby nemají přístup ke jménu, příjmení, adrese, telefonnímu číslu nebo e-mailu. Šifrování se vztahuje na osobní údaje, které nám poskytnete při objednávání nebo e-mailem v případě přihlášení se k odběru newslettru Savicki.cz

Jak můžete využít Vaše práva?

Máte právo k nahlédnutí a úpravě osobních údajů přihlášením se emailovou adresou a heslem na váš účet. Pokud si nepamatujete heslo nebo máte jakékoli jiné problémy při přihlášení, neváhejte nás kontaktovat prosím na: info@savicki.cz. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu. V případě zjištění jakéhokoliv porušení Vašich práv nás neváhejte kontaktovat. V zájmu o ochraně údajů našich zákazníků budou všechny připomínky ihned kontrolovány.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Tyto odkazy jsou poskytovány pro vaše pohodlí zjištění další informace. Nejsme ale zodpovědní za jejích obsah. Tyto stránky mohou mít své vlastní zásady ochrany osobních údajů, které si doporučujeme přečíst. Internetový obchod není zodpovědný za nakládání s daty v rámci těchto stránek. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto Zásady ochrany osobních údajů, o čem uživatelé Internetového obchodu budou informování na webových stránkách obchodu. Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se ochrany osobních údajů na těchto stránkách, kontaktujte nás na adrese info@savicki.cz.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Společnost Savicki 1976 sp. z o.o., Gorzowska 2a, 65-127 Zielona Góra, DIČ (DPH): PL9731046027 provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

1. Totožnost a kontaktní údaje správce.

1.1 Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Savicki 1976 sp. z o.o., Gorzowska 2a, 65-127 Zielona Góra, DIČ (DPH): PL9731046027, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obvodním Soudem, (dále jen „správce“) .

1.2 Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Olzalogistic - Savicki.cz, Protifašistických bojovníků 1329/2, 73701 Český Těšín, adresa elektronické pošty info@savicki.cz, telefon 558 842 731.

1.3 Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

• a. splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

• b. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

1.4 Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

1.5 Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

1.6 Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

1.7 Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou:

- Open Cart (provozovatel eshopového systému),
- GLS (poskytovatele kurýrních a poštovních služeb),
- PayU (poskytovatele platební brány - platební systémy)

1.8 Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

1.9 Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

1.10 Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

1.11 Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

1.12 Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ a INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2. Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Společnost Savicki 1976 sp. z o.o pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a pro činění jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže.

2.1 Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Společnost Savicki 1976 sp. z o.o., Gorzowska 2a, 65-127 Zielona Góra, DIČ (DPH): PL9731046027, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obvodním Soudem, (dále jen „správce“).

2.2 Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Olzalogistic - Savicki.cz, Protifašistických bojovníků 1329/2, 73701 Český Těšín, adresa elektronické pošty info@savicki.cz, telefon 558 842 731.

2.3 Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

2.4 Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.

2.5 Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 2 roky od využití jakékoli služby v eshopu , nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

2.6 Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující marketingové služby. Můžete se kdykoliv odhlásit zasláním e-mailové zprávy na: info@savicki.cz

- Google Analytics, AdWords (poskytovatele služeb webové analýzy )
- Hotjar (poskytovatele marketingových řešení/služeb )
- Heureka Shopping s.r.o. (provozovatelé platforem pro reklamní účty),
- Seznam.cz, a.s. , Sklik (zpracování emailu pro zasílání reklamy),

2.7 Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

2.8 Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

2.9 Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem: písemně nebo e-mailové podobě přes webovou stránku savicki.cz nebo přímo na e-mailovú adresu info@savicki.cz.

2.10 Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

2.11 Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

2.12 Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

Kategorie